Despre proiect

Finantator

Statele Membre si regiunile Uniunii Europene au acces la finantare din Fondul Social European in cadrul unei perioade de programare de sapte ani. Actualul exercitiu de programare se desfasoara pe perioada 2007-2013.

Pentru a beneficia de asistenta FSE, Statele Membre elaboreaza programe operationale care sunt implementate de actori socio-economici, precum institutii de invatamant, furnizori de formare profesionala, IMM-uri, camere de comert si industrie, parteneri sociali, ONG-uri, institutii publice, autoritati locale etc.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  a fost elaborat in cadrul unui larg proces partenerial. Prin aceste consultari s-a urmarit: Obtinerea acordului partenerilor in stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare; Asigurarea transparentei in procesul de elaborare; Cresterea angajamentului si implicarii partenerilor.


La elaborarea POS DRU 2007-2013 s-a tinut cont de Planul National de Dezvoltare 2007-2013  si Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, care au integrat in strategiile lor obiectivele tuturor documentelor relevante in domeniul dezvoltarii resurselor umane.  (www.fseromania.ro)

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL pentru DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (OIR POS DRU) REGIUNEA NORD-EST, are rolul de implementare la nivel regional a schemelor de finantare nerambursabila din fondurile Uniunii Europeane, pentru dezvoltarea resurselor umane. OIR POS DRU REGIUNEA NORD-EST coordoneaza aceasta activitate la nivelul judetelor din cadrul regiunii Nord-Est.