Oportunitati de finantare

 1. Bani pentru cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie
 2. Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri
 3. Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
 4. Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor
 5. Sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) la finantari
 6. Finantare proiecte de consultanta
 7. Erasmus pentru tinerii antreprenori
 8. Garantii pentru beneficiari ai fondurilor europene nerambursabile
 9. Sprijin in vederea imbunatatirii eficientei energetice
 10. Sprijinirea dezvoltarii economice durabile
 11. Sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori
 12. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 13. Microcredite pentru infiintarea sau dezvoltarea unei mici afaceri
 14. Consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in valoare maxima de 1.065.000 lei
 15. Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene
 16. Sprijin pentru prima impadurire a terenurilor agricole
 17. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
 18. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
 19. Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
 20. Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului – 2012
 21. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START 2012
 22. MEDIA Mundus – Cerere de propuneri 2013
 23. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Axa Prioritara 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare.
 24. Programul LIFE – cerere de propuneri 2012
 25. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Axa Prioritara 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare.
 26. Cultura 2007-2013 Componenta 2 – Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii
 27. PC7 - Al Saptelea Program Cadru de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica Programul ”Capacitati” – Cercetare in folosul IMM-urilo
 28. MEDIA 2007: Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte de productie – Filme de fictiune, documentare creative si filme de animatie – Proiecte unice, Portofoliu de proiecte si Portofoliu de proiecte etapa a 2-a
 29. Programul MEDIA 2007 - Sprijin pentru dezvoltarea de productii interactive online si off-line
 30. PC7 - Al Saptelea Program Cadru de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica – Mediu – Cerere de propuneri proiect 2013
 31. Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agricola comuna – Realizarea unor actiuni de informare finantate din linia bugetara 05 08 06
 32. POSCCE Axa 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate"
 33. Cecuri de inovare – Competitie 2012
 34. Calendar fonduri structurale 2012-2013
 35. Calendar fonduri structurale 2014-2020
 36. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2012-2013
 37. Programul Operational Competitivitate 2014-2020
 38. Actiunea 1.2.1 - Intreprinderi nou-infiintate inovatoare
 39. Actiunea 1.1.1 - Clustere de inovare
 40. Actiunea 1.1.4 - Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate
 41. Actiunea 1.2.1 - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
 42. Programul Operational Capital Uman 2014-2020
 43. Diaspora Start-up
 44. Romania Start-up plus
 45. Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020
 46. Instalarea tinerilor fermieri
 47. Programul Operational Regional 2014 - 2020
 48. Prioritatea de investitii 2.1.
 49. Comisia ofera 100 de milioane de euro intreprinderilor nou-infiintate si IMM-urilor din domeniul tehnologiilor
 50. Initiativa Jeremie
 51. Programul UNCTAD / EMPRETEC Romania 2015
 52. Programul de finantare a consultantei in afaceri BAS Romania, 2015
 53. Schema de ajutor de minimis pentru IMM-urile care deruleaza investitii
 54. Programul national "Femeia manager" 2015
 55. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START 2015