Oportunitati de finantare


Lista finantari

Bani pentru cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie

 

TITLUL PROGRAMULUI: POS CCE AXA PRIORITARA 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, 2.1 Cercetare-Dezvoltare in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie; 2.1.1. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:  

 • Incurajarea parteneriatului intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C-D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania;

 • Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic;

 • Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi.

 •  

SOLICITANTI ELIGIBILI: intreprinderi (IMM-uri sau întreprinderi mari)cu sau fara activitate de cercetare-dezvoltare mentionata în statut, dar pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare nu este principala. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Pentru proiectele de tip 2serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior.

ACTVITATI ELIGIBILE:

 • Activitati de cercetare industriala (servicii de cercetare industriala);

 • Activitati de dezvoltare experimentala (servicii de dezvoltare industriala);

 • Activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala (pentru IMM-uri).

 

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci arii tematice prioritare:

 • Sanatate

 • Agricultura, siguranta si securitate alimentara

 • Energie

 • Mediu

 • Materiale, produse si procese inovative.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Proiecte de tip 1:Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4.000.000 lei. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Valoarea minima a asistentei nerambursabile pentru un proiect de tip 1 este de 40.000 lei.

 

Proiecte de tip 2: Asistenta financiara nerambursabila pe proiect este de maximum 750.000 lei. Pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier valoarea totala a a asistentei financiare nerambursabile este de maximum 380.000 lei. Valoarea minima a asistentei nerambursabile pentru un proiect de tip 2 este de 40.000 lei.

 

RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%): variabila, functie de tipul de proiect, tipul de activitate desfasurata si tipul de întreprindere

 

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

INFORMATII SUPLIMENTARE:  

http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/node/node/nid/2354