Oportunitati de finantare


Lista finantari

Cecuri de inovare – Competitie 2012

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Programul are urmatoarele obiective:

-  Incurajarea IMM-urilor de a investi in activitati de  cercetare dezvoltare;

-  Facilitarea formarii de colaborari si parteneriate intre IMM-uri si institutii de cercetare si inovare;

-  Exploatarea mai eficienta de catre IMM-uri a expertizei si cunoasterii generate de institutiile de cercetare;

-  Testarea conceptelor cuprinse in brevetele de inventii;

-  Valorificarea competentelor tehnico-stiintifice din sistemul de CDI in sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor in procesul de dezvoltare si modernizare, prin achizitionarea de servicii, tehnologii si metode noi sau avansate;

-  Cresterea productivitatii, competitivitatii si a calitatii produselor obtinute la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;

-  Stimularea culturii antreprenoriale in cadrul institutiilor de cercetare si inovare din România;

-  Sprijinirea IMM-urilor inovatoare in vederea accesarii  fondurilor publice si/sau private din alte surse/programe.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Pot beneficia de ajutor IMM-urile.

ACTVITATI ELIGIBILE:

Pot fi finantate activitati din urmatoarele categorii:

-  Cercetare industriala;

-  Dezvoltare experimentala;

-  Studii de fezabilitate tehnica;

-  Protectia drepturilor de proprietate intelectuala;

-  Inovare de proces si organizationala in servicii;

-  Procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare.

VALOAREA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Bugetul disponibil pentru competitia din 2012 este de 6.450.000 lei. Valoarea maxima a unui cec de inovare este de 45.000 lei.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Depunerea proiectelor este continua pe perioada unui an calendaristic.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Finantator: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Sursa: ancs.ro