Oportunitati de finantare


Lista finantari

Consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in valoare maxima de 1.065.000 lei

NUME PROGRAM: POS CCE AXA PRIORITARA 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, DM 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM; Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile; A2 – Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii


OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie consta in consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania.

SOLICITANTI ELIGIBILI:
Intreprinderi mici si mijlocii infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.


ACTVITATI ELIGIBILE:
- Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie);
- Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
- Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii;
- Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent; (ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior;
- Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate;
- Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior.

VALOAREA DIN PARTEA FINANTATORULUI: Maximum 1.065.000 lei


RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%):
Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:
a) pentru intreprinderile mici:
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;
- 70% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.
b) pentru intreprinderile mijlocii:
- 50% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;
- 60% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil in cazul sprijinului pentru consultanta si instruire acordat IMM prin schema de minimis, este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.


TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:
Pentru aceste proiecte de investitii se aplica procedura apelului de proiecte cu termen limita. Apelul de proiecte s-a lansat pe 22.11.2011 si ramane deschis pana pe data de 31.05.2012 ora 16.00.
Aplicatia electronica de inregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 12.01.2012, ora 09.00.


INFORMATII SUPLIMENTARE:  http://oiimm.mimmcma.ro/category/oiimm/cereri-de-proiecte-2011