Oportunitati de finantare


Lista finantari

Garantii pentru beneficiari ai fondurilor europene nerambursabile

NUME PROGRAM: Program de garantare a creditelor destinate finantarii proiectelor cofinantate din fonduri europene nerambursabile


FINANTATOR: Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM)


OBIECTIVELE PROGRAMULUI: Garantarea creditelor destinate finantarii proiectelor cofinantate din fonduri europene nerambursabile


SOLICITANTI ELIGIBILI:
Poate beneficia de garantia Fondului orice microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie care urmeaza sa realizeze investitii cofinantate din fonduri europene nerambursabile si indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate:
- Are statut juridic de IMM dovedit, in conditiile Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu declaratia pe propria raspundere;
- Are incheiat un contract de finantare cu Organismul de Implementare/Autoritatea de Management;
- Se incadreaza in cerintele normelor de finantare/garantare ale Finantatorului/FNGCIMM


VALOAREA MAXIMA A GARANTIEI:
Maxim 2.500.000 EUR /echivalentul in lei, la cursul de schimb BNR valabil in data aprobarii garantiei.


PROCENTUL DE GARANTARE ESTE DE MAXIM: 80% din valoarea finantarilor destinate implementarii proiectelor cofinantate din fonduri europene nerambursabile.
Plata garantiei se face in termen de 90 zile calendaristice de la primirea Cererii de plata transmisa de Banca.
Comisionul de garantare pentru anul in curs este de 2,20% p.a.


AVANTAJE:
- Accesarea rapida a garantiilor (2-3 zile lucratoare)
- Acordarea garantiilor de valori mari (pana la 2,5 mil. EUR/echivalentul in lei)
- Comision de garantare redus fata de garantiile pentru finantari, altele decat cele din fonduri structural (2,20% p.a.)

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: -


INFORMATII SUPLIMENTARE: http://www.fngcimm.ro/index.php?page=fonduri-europene