Oportunitati de finantare


Lista finantari

MEDIA Mundus – Cerere de propuneri 2013

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Programul urmareste sporirea competitivitatii industriei audiovizuale europene, sa ofere Europei posibilitatea de a-si juca mai eficient rolul cultural si politic in lume si sa sporeasca posibilitatile de alegere ale consumatorului si diversitatea culturala. Programul va urmari imbunatatirea accesului pe pietele din tarile terte si construirea increderii si a relatiilor de lucru pe termen lung.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Proiectele care urmeaza sa fie finantate in cadrul MEDIA Mundus trebuie:

- sa fie propuse si puse in aplicare in comun de catre profesionisti europeni si din tari terte;

- sa urmareasca promovarea crearii de retele internationale. In acest scop, cu exceptia proiectelor prezentate in cadrul actiunii 1 – optiunea 1, fiecare proiect trebuie sa fie condus si pus in aplicare de un grup care intruneste trei criterii:

- grupul trebuie sa fie compus din cel putin trei parteneri (inclusiv coordonatorul). Cu toate acestea, in cazul in care efectul necesar de creare de retele este garantat, pot fi admise proiecte cu doar doi parteneri (inclusiv coordonatorul). Crearea retelei este garantata daca coordonatorul proiectului este o retea europeana de profesionisti/societati din sectorul audiovizual care cuprinde mai mult de zece state membre europene;

- coordonatorul grupului trebuie sa aiba sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Islanda, Liechtenstein sau Norvegia. Proiectele care incep dupa 1 iulie 2013 prezentate de coordonatori avand sediul social in Croatia sunt, de asemenea, eligibile;

- grupul trebuie sa includa cel putin un cobeneficiar legat de sectorul audiovizual avand sediul social intr-o tara terta (alta decat Croatia sau Elvetia).

Cererile din partea „persoanelor fizice” nu sunt eligibile.

ACTVITATI ELIGIBILE:

Actiunile definite sunt:

Actiunea 1 – Sprijin pentru formarea profesionala: aceasta actiune vizeaza consolidarea competentelor profesionistilor europeni si din tarile terte:

- Optiunea 1 sprijina includerea studentilor/profesionistilor si profesorilor din tarile terte in sistemele de formare profesionala initiala sau continua sprijinite de programul MEDIA 2007;

- Optiunea 2 sprijina crearea unui sistem de formare continua specific pentru MEDIA Mundus.

Actiunea 2 – Sprijin pentru accesul pe piata: aceasta actiune sustine proiectele destinate sa promoveze accesul la pietele internationale pentru operele audiovizuale. Aceste proiecte se refera la fazele de dezvoltare si/sau pre-productie (de exemplu, pietele internationale de coproductie) si activitatile din aval (evenimente promotionale care faciliteaza vanzarea operelor pe pietele internationale).

Actiunea 3 – Sprijin pentru distributie si circulatie: aceasta actiune vizeaza incurajarea distributiei, promotiei, prezentarii si difuzarii operelor europene pe pietele tarilor terte si a operelor audiovizuale din tarile terte in Europa in conditii optime.

Actiunea 4 – Activitati transversale: Aceasta actiune vizeaza sustinerea proiectelor transversale, si anume, a celor asociate mai multor prioritati din cadrul acestui program, de exemplu formari urmate de evenimente de cautare a partenerilor („pitching”) la reuniunile de coproductie.

Cerere de propuneri proiecte se refera la proiectele care incep intre 1 februarie 2013 si 30 iunie 2014, care trebuie incheiate pana la 1 octombrie 2014 cel tarziu. Costurile de pregatire a proiectelor sunt eligibile incepand cu 1 ianuarie 2012. Durata maxima a unui proiect este de 21 de luni.

VALOAREA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Bugetul disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 4.626.000 EUR. Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depasi 70 % din totalul costurilor eligibile. Contributia financiara se va acorda sub forma de subventie.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Candidaturile trebuie prezentate Comisiei pana pe cel tarziu 28 septembrie 2012.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

http://ec.europa.eu/media

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: Europa.eu