Oportunitati de finantare


Lista finantari

PC7 - Al Saptelea Program Cadru de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica – Mediu – Cerere de propuneri proiect 2013

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Programul are ca obiectiv sa intareasca colaborarea transnationala si sa finanteze proiecte de cooperare intre universitati, industrie, centre de cercetare si autoritati publice in domenii stiintifice si tehnologice cheie.  

SOLICITANTI ELIGIBILI

Centre de cercetare, autoritati locale si regionale, IMM-uri, mari companii, agentii  si camere, universitati, ONG-uri, organizatii internationale.

ACTIVITATI ELIGIBILE

Actiuni de cercetare finantate:

·         Accelerarea progreselor in economia verde;

·         Mobilizarea cunostintelor de mediu pentru mediul politic;

·         Platforme de cunostinte, networking si absorbtia rezultatelor de cercetare pentru intarirea cooperarii internationale in cercetare si inovare;

·         Actiuni de coordonare si sprijin.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI

Bugetul alocat pentru apelul de proiecte este de 17 milioane euro. Valoarea maxima din partea finantatorului pe categorii de organizatii se prezinta astfel:

 

IMM-uri, ONG-uri, Centre de cercetare,

Institutiile deinvatamânt secundar si superior

Celelalte organizatii

Activitati de cercetare sidezvoltare tehnologica

75%

50%

activitati demonstrative

50%

50%

Actiuni de coordonaresi sprijin

100%

100%

Management, certificate de audit si alte activitati

100%

100%

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT

Data limita pentru trimiterea dosarului este 16 octombrie 2012.

INFORMATII SUPLIMENTARE

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation

Finantator: Comisia Europeana