Oportunitati de finantare


Lista finantari

POSCCE Axa 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate"

 

TITLUL PROGRAMULUI:

POSCCE Axa 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate"

DMI 2.1 "Proiecte de Cercetare - Dezvoltare in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie"

Operatiunea 2.1.1 "Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare si intreprinderi" 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Aceasta operatiune are ca obiective:

·         Incurajarea parteneriatului intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de CD in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania;

·         Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor  cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic;

·         Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi.

Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea  activitatilor cu caracter

economic  si institutii de cercetare care pot furniza  serviciile de cercetare cerute de intreprinderi.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Solicitantii sunt intreprinderi (IMM-uri sau intreprinderi mari) cu sau fara  activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala.

ACTVITATI ELIGIBILE:

Operatiunea va fi concentrata pe urmatoarele cinci arii tematice prioritare:

·         Sanatate;

·         Agricultura, siguranta si securitate alimentara;

·         Energie;

·         Mediu;

·         Materiale, produse si procese inovative.

Durata proiectelor este de maximum 24 luni.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Proiecte tip 1: Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4.000.000 lei.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. 

Proiecte tip 2: Asistenta financiara nerambursabila pe proiect este de max. 750.000 lei. Pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei. 

Proiecte tip 1: Valoarea minima a asistentei nerambursabile pentru un proiect de tip 1 este de 40.000 lei.

Proiecte tip 2: Valoarea minima a asistentei nerambursabile pentru un proiect de tip 2 este de 40.000 lei.    

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Competitia este cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului alocat.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica