Oportunitati de finantare


Lista finantari

Programul LIFE – cerere de propuneri 2012

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Programul are in vedere urmatoarele obiective/teme:

LIFE+ Natura si biodiversitat;

LIFE+ Politic de mediu si guvernanta;

LIFE+ Informare si Comunicare.

SOLICITANTI ELIGIBILI

Propunerile trebuie sa fie prezentate de entitati inregistrate in statele membre ale Uniunii Europene si care sunt organisme publice si/sau private, parti implicate si institutii.

ACTIVITATI ELIGIBILE

Activitatile sunt in legatura cu priorita?ile politice ale Uniunii Europene, respectiv:

LIFE+ Natura si biodiversitate – activitati care vizeaza protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE.

LIFE+ Politica de mediu si guvernanta – activitati care vizeaza: schimbari climatice, apa, aer, sol, mediu urban, zgomot, substante chimice, mediu si sanatate,resurse naturale si deseuri,paduri, inovare, abordari strategice

LIFE+ Informare si comunicare - diseminarea de informatii si sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv  prevenirea incendiilor forestiere si sprijinirea masurilor complementare, precum actiunile si campaniile de informare si comunicare, conferintele si formarea, inclusiv formarea in materie de prevenire a incendiilor forestiere.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI

Bugetul total pentru subventionarea activitatilor aferente proiectelor din cadrul LIFE+ in 2012 este de 276.710.000 EUR. Sprijinul financiar din partea Comisie in cadrul fiecarei teme se prezinta astfel:

Proiecte LIFE+ privind natura si biodiversitatea - rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile.

LIFE+ Politica de mediu si guvernanta - rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile.

LIFE+ Informare si comunicare - rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT

Data limita pentru trimiterea dosarului de candidatura prin intermediul „eProposal” este: pâna la 26 septembrie 2012, ora 23.59 (ora locala la Bruxelles).

INFORMATII SUPLIMENTARE

Sursa: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm

Finantator: Comisia Europeana