Oportunitati de finantare


Lista finantari

Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului – 2012

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Obiectivul general al Programului il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, in special in localitatile rurale, dar si in cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual in practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor realizate de acestia, in special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale, precum si cresterea numarului de locuri de munca prin implicarea in astfel de activitati a tuturor categoriilor economico-sociale (tineri, femei, persoane cu nevoi speciale, someri, etc.) in toate zonele tarii.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici: (intreprinderi mici si mijlocii), respectiv societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si asociatiile profesionale sau fundatiile, dupa caz, care se incadreaza la data solicitarii in una dintre urmatoarele categorii:

a) sunt organizate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale care desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului;

c) sunt constituite ca asociatii profesionale sau fundatii si au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

ACTVITATI ELIGIBILE:

Prin Program se asigura ajutor financiar pentru urmatoarele categorii de activitati:

a) participari la targuri si expozitii organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti operatori economici;

b) participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti operatori economici;

c) instruire in domeniile de arta populara si mestesug;

d) elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a produselor de arta populara, artizanat si a mestesugurilor pe suport hartie si pe suport electronic, redactate in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;

e) realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala, in conditiile inexistentei altuia detinut de acelasi operator economic;

f) promovarea on-line a produselor cu specific mestesugaresc si artizanal;

g) vanzarea on-line a produselor cu specific mestesugaresc si artizanal, prin achizitionarea unui soft specific necesar infiintarii unui magazin on-line;

h) achizitionarea de calculatoare (tip PC si/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrala, monitor, imprimanta simpla sau multifunctionala, licente necesare desfasurarii activitatii);

i) achizitionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, masini necesare pentru desfasurarea activitatii (exceptand liniile tehnologice, care nu mai permit pastrarea specificului executiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate).

j) mijloace de transport auto pentru marfuri.

k) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).

VALOAREA FINANTARII:

Bugetul Programului pentru anul 2012 este de 1.000.000 lei pentru acordarea de AFN.

Pentru anul 2012, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de AFN pentru un numar de minimum 50 operatori economici.

Valoarea AFN acordata beneficiarilor selectati este egala cu echivalentul a maximum 90%, din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca suma de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Incepand cu data de 22.03.2012, ora 10.00, este activ formularul de preselectie, pe care aplicantii il vor completa direct pe linkul: programenationale2012.aippimm.ro.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Finantator: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri

Sursa: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri