Oportunitati de finantare


Lista finantari

Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Programul Operational Competitivitate 2014-2020 a primit aprobare din partea Comisiei Europene in decembrie 2014 si urmareste sa continue realizarea obiectivelor de investitii strategice. 1,58 miliarde de euro sunt disponibile pentru cercetare – dezvoltare si inovare. Vor primi finantare clusterele de inovare, intreprinderile nou-infiintate inovatoare dar si startup-urile. Domeniile finantate vor fi: bioeconomia, tehnologia informatiilor si a comunicatiilor, energie, mediu si schimbarile climatice, eco-nano-tehnologii si materiale avansate.

 

INFORMATII SUPLIMENTARE:

http://www.finantare.ro/fonduri-structurale/poc-2014-2020