Oportunitati de finantare


Lista finantari

Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

 

TITLUL PROGRAMULUI: POS CCE AXA PRIORITARA 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare – dezvoltare si inovare;2.3.3.Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Obiectivul urmarit prin aceasta operatiune este de a stimula inovarea in intreprinderi prin finantarea unor proiecte care dezvolta produse si/sau procese noi sau substantial imbunatatite in scopul productiei  si comercializarii. Specificul acestor proiecte consta in valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau  idei brevetate, ca baza de pornire pentru dezvoltarea acelor procese, bunuri sau servicii propuse in  cadrul acestor proiecte.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Pentru proiectele tehnologice inovative: intreprinderile pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie principalul obiect de activitate

Pentru proiectele destinate intreprinderilor nou-infiintate inovatoare: intreprinderile nou-create inovatoare definite ca intreprinderi mici, cu o vechime mai mica de 6 ani la momentul acordarii finantarii nerambursabile, dar care au cel putin 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finantare ?i care demonstreaza prin situatiile financiare ca valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare in cel putin unul din ultimii 3 ani care preceda anul depunerii cererii de finantare.

ACTVITATI ELIGIBILE:

 

Proiecte tip 1 :Proiectul tehnologic inovativ

  • Activitati de dezvoltare experimentala;

  • Alte activitati de inovare;

  • Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii sau a dreptului de proprietate industriala;

 

 

Proiecte tip 2: Proiecte pentru intreprinderi nou-create inovatoare

Aceste proiecte sunt dedicate intreprinderilor nou-create inovatoaresi sprijina toate activitatile care sustin introducerea in productie, producerea si livrarea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), nou sau substantial imbunatatit.

Se permit achizitii constand in echipamente, instrumente si utilaje cu performante tehnologice ridicate sau care cresc performantele tehnologice ale liniei de fabricatie necesare producerii de bunuri si procese si de comercializare a acestora.

 

Prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii este obligatorie pentru ambele tipuri de proiecte.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Pentru proiectele  tehnologice inovative: maxim 15.000.000 lei

Pentru proiectele pentru intreprinderile nou-create inovatoare: maxim 3.500.000 lei

RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%):

 

Pentru proiectele  tehnologice inovative: variabila, functie de tipul activitatii, tipul intreprinderii si regiunea in care activeaza firma.

 

Pentru proiectele pentru intreprinderi nou-create inovatoare: 100% din costurile eligibile pe perioada in care beneficiarul indeplineste conditiile de intreprindere nou-creata inovatoare.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: apel in derulare

INFORMATII SUPLIMENTARE:

http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/node/node/nid/2393