Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin in vederea imbunatatirii eficientei energetice

NUME PROGRAM: POS CCE Axa Prioritara 4 – Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice; Domeniul Major de Intereventie 1 - „Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)” Operatiunea a). „Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice”.


OBIECTIVELE PROGRAMULUI: cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energie.


SOLICITANTI ELIGIBILI: intreprinderile mari, microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie.
Sucursalele, agentiile, reprezentantele societatilor comerciale sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile.


ACTVITATI ELIGIBILE:
In cadrul acestei operatiuni se acorda sprijin financiar pentru proiecte care vizeaza activitati economice eligibile din sectoare eligibile:
 - B – Industria extractiva (cu exceptia codurilor CAEN 051 Extractia carbunelui superior, 052 Extractia carbunelui inferior, 0892 Extractia turbei);
 - C – Industria prelucratoare (cu exceptia Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentara, Diviziunii 11 Fabricarea bauturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, si a codurilor CAEN: 191 Fabricarea produselor de cocserie, 206 Fabricare fibrelor sintetice si artificiale, 241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea otelului, 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 Constructia de nave si barci).

Activitatile eligibile vizeaza investitii in:
- Instalatii/echipamente specifice pentru intreprinderi din industrie, in scopul obtinerii unei economii de energie, pe baza bilantului energetic (de exemplu, compresoare de aer, pompe, instalatii/echipamente/sisteme de ventilatie, sisteme de incalzire/racire, boilere, arzatoare, schimbatoare de caldura, convertoare de frecventa, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele);
- Unitati de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);
- Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienta energetica (dar numai cele aferente echipamentelor modernizate).
Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea realizarii masurii de eficienta energetica si sunt in conformitate cu obiectivele operatiunii 4.1.a), DMI 1, din AP 4 a POS CCE.


VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI:
Finantarea proiectelor in cadrul operatiunii este de tip nerambursabil si consta in decontarea in baza unei scheme de ajutor de stat aprobata prin H.G. nr. 718/2008.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate in cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 80 milioane lei.

Valoarea maxima a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 50.000.000 Euro echivalent in lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).


RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%): nu poate depasi:
- 70%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti - Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% pentru intreprinderi mici si microintreprinderi;
- 60%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50% pentru intreprinderi mijlocii;
- 50%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40% pentru intreprinderi mari.
Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre Beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara de cel putin 30% din costurile eligibile, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.


TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:
Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul “Cerere de propuneri de proiecte cu depunere continua”. Cererea de propuneri de proiecte a fost lansata pe 13 mai 2011.


INFORMATII SUPLIMENTARE:
http://oie.minind.ro/, sectiunea Cereri deschise de propuneri de proiecte, Operatiunea 4 1 a