Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agricola comuna – Realizarea unor actiuni de informare finantate din linia bugetara 05 08 06

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Tema prioritara pentru prezenta cerere de propuneri este realizarea unor actiuni de informare referitoare la Politica Agricola Comuna (PAC), in general, si propunerile de reforma a politicii, in special. In cadrul acestei prioritati, proiectele propuse ar trebui sa aiba ca obiective:

·         sa se asigure ca populatia intelege mai bine PAC, in special in contextul propunerilor de reforma;

·         sa arate rolul PAC in realizarea unei cresteri inteligente, sustenabile si favorabile  incluziunii, conform Strategiei Europa 2020;

·         sa asigure o mai buna intelegere a contributiei politicii agricole comune la garantarea unei productii alimentare sanatoase si de calitate pentru cetatenii europeni, la conservarea mediului si la dezvoltarea zonelor rurale din Uniunea Europeana;

·         sa incurajeze interesul publicului pentru rolul agricultorilor, al agriculturii si al dezvoltarii rurale in societatea noastra prin promovarea rolurilor multiple ale agriculturii si prin evidentierea contributiei PAC la sprijinirea agricultorilor, a agriculturii si a dezvoltarii rurale in cadrul Uniunii Europene.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Solicitantul trebuie sa fie o persoana juridica legal constituita intr-un stat membru de cel putin doi ani la momentul depunerii propunerii.

ACTVITATI ELIGIBILE:

Campaniile de comunicare integrate ar trebui sa aiba un impact semnificativ, care sa  poata fi masurat prin indicatori interni si externi care pot fi verificati in mod obiectiv si care ar trebui sa fie creati luandu-se in considerare criteriile SMART.

Diversele activitati ar trebui sa fie legate intre ele si sa fie clare in ceea ce priveste abordarea conceptuala si obiectivele de indeplinit.

Campaniile ar trebui sa includa mai multe dintre activitatile de comunicare sau instrumentele enumerate mai jos:

·         producerea si distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale;

·         producerea si distribuirea de materiale tiparite (publicatii, afise etc.);

·         crearea unor instrumente pe internet si prin intermediul retelelor sociale;

·         evenimente mediatice;

·         conferinte, seminarii sau ateliere;

·         evenimente de tipul “ferma la oras” care ofera populatiei urbane o explicare a importantei agriculturii;

·         evenimente de tipul “porti deschise” care urmaresc sa arate cetatenilor rolul agriculturii;

·         expozitii statice sau mobile sau puncte de informare.

Prezenta cerere de propuneri priveste actiunile de informare a caror realizare (si anume pregatire, executare, monitorizare si evaluare) se desfasoara in perioada 1 martie 2013 - 28 februarie 2014.

VALOAREA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Pachetul financiar global prevazut in cadrul prezentei cereri de propuneri pentru desfasurarea actiunilor se ridica la 3 milioane de euro. Aceasta suma va fi impartita intre propunerile care au obtinut cele mai mari punctaje din partea comitetului de evaluare. Valoarea totala a finantarii solicitate Comisiei trebuie sa fie cuprinsa intre 100.000 EUR si 500.000 EUR pentru fiecare acord de finantare. Participarea financiara a Comisiei la candidaturile selectate este limitata  la 50% din costurile eligibile totale. Costurile eligibile totale nu includ cheltuielile cu personalul. Cheltuielile cu personalul fac obiectul unei sume forfetare acordate separat de maximum 10.000EUR pentru actiuni ale caror costuri eligibile totale (fara suma forfetara acordata pentru cheltuielile cu personalul) sunt mai mici de 400.000 EUR si maximum 25.000 EUR pentru actiuni ale caror costuri eligibile totale (fara  suma forfetara acordata pentru cheltuielile cu personalul) se situeaza intre 400.000 EUR si 950.000 EUR.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Solicitantii trebuie sa trimita, pana la 31 octombrie 2012 cel tarziu, un exemplar pe hartie al propunerii complete, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: Europa.eu