Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene

OBIECTIVUL PROGRAMULUI:

·         Unul dintre obiectivele programului este de a promova difuzarea transnationala a operelor audiovizuale europene produse de societati de productie independente, prin încurajarea cooperarii dintre difuzori, pe de o parte si producatorii si distribuitorii independenti, pe de alta parte.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

·         Prezentul apel se adreseaza societatilor europene si în special societatilor de productie de televiziune independente.

·         Solicitantii trebuie sa fie stabiliti în una dintre urmatoarele tari:

o   cele 27 de tari ale Uniunii Europene;

o   tarile care apartin SEE, Elvetia si Croatia.

ACTVITATI ELIGIBILE:

·         Opera audiovizuala propusa trebuie sa fie o productie de televiziune europeana independenta (fictiune, animatie sau documentar creativ) care implica participarea a cel putin trei societati de difuzare din mai multe state membre ale Uniunii Europene sau tari participante la Programul MEDIA 2007.

·         Candidatura trebuie depusa cel târziu în prima zi de turnaj.

·         Durata maxima a proiectelor este de 30 sau 42 (în cazul proiectelor de seriale) de luni.

VALOAREA finantarii:

Bugetul total disponibil este 10,8 milioane EUR.

Contributia financiara este acordata sub forma de subventie. Contributia financiara maxima care poate fi acordata este de 500 000 EUR pe proiect pentru filmele de fictiune si de animatie si 300 000 EUR pe proiect pentru filmele documentare. Contributia financiara acordata nu va depasi în niciun caz 12,5% din costurile eligibile prezentate de catre producator pentru filmele de fictiune si de animatie si 20% din costurile eligibile pentru filmele documentare.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Candidaturile trebuie depuse pâna la 11 iunie 2012 la urmatoarea adresa a Agentiei Executive (EACEA):

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - MEDIA

Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bougetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

INFORMATII SUPLIMENTARE:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm