Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori

NUME PROGRAM: Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR), Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”, Masura 142 ” Infiintarea grupurilor de producatori”

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

-  Obiectiv general este cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.

-  Obiectivul specific al masurii este incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.

BENEFICIARI ELIGIBILI:
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 142 sunt grupurile de producatori recunoscute oficial incepand cu data de 1 ianuarie 2007 pana la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislatiei in vigoare.
Categoriile de solicitanti care pot primi finantare nerambursabila, recunoscuti ca si grup de producatori conform legislatiei nationale in vigoare, sunt:
- Societati comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Societati agricole si alte forme de asociere in agricultura, conform Legii nr. 36/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005;
- Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004;
- Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare.


SECTOARELE PENTRU CARE SE ACORDA SPRIJIN NERAMBURSABIL:

In cadrul Masurii 142 se acorda sprijin pentru grupurile de producatori recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, care activeaza in urmatoarele sectoare:


1. Sectorul agricol:
- culturi de camp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi radacinoase camp);
- horticultura ( flori, plante ornamentale);
- viticultura (vita de vie pentru vin);
- cresterea animalelor pentru lapte;
- cresterea animalelor (excluzand laptele);
- granivore (porci si pasari);
- mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi vegetale si cresterea animalelor).


2. Sectorul forestier:
- produse lemnoase;
- produse nelemnoase.

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de producatori trebuie sa se adreseze  Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde acesta isi desfasoara activitatea.


Conditiile de recunoastere a grupurilor de producatori vor putea fi revizuite intr-o perioada de 2 ani de la lansarea programului.


VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI: Prin Masura 142 se acorda sprijin public nerambursabil de 100%, conform anexei Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Suma acordata prin aceasta masura se calculeaza anual in functie de valoarea productiei anuale comercializate de catre grupul de producatori recunoscut.


TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea fondurilor
 

INFORMATII SUPLIMENTARE: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2010&lang=RO