Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin pentru prima impadurire a terenurilor agricole

 

NUME PROGRAM: Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR), Axa II – „Imbunatatirea mediului ?i a spatiului rural”, Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

§Obiectiv general consta in imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenurilor agricole prin impadurire.

 Aceasta masura vizeaza imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenului prin impadurire. Masura este destinata prevenirii pagubelor produse de factorii naturali daunatori, reducerii eroziunii solurilor, imbunatatirii capacitatii de retentie a apei, cresterii calitatii aerului, producerii de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prin mentinerea, sau, dupa caz, cresterea biodiversitatii.

§Obiectivul specific consta in cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia.

§Obiectivul operational consta in extinderea suprafetei ocupate de paduri prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor.

Padurileinfiintateprin aceasta masurasunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctionalpe care il au.

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE PRIN MASURA 221?

Criteriile de eligibilitate pentru sprijin financiar vizeaza: solicitantul, terenul si tipul de padure infiintate prin proiect. Eligibilitatea priveste statutul beneficiarilor, terenurile agricole propuse pentru impadurire si lucrarile de impadurire.

1. Beneficiarii sprijinuluiprin aceastamasurasunt detinatorii legali de teren agricol, care pot fi:

§Detinatorii privati de teren agricol, pentru infiintarea plantatiei forestiere si executarea lucrarilor de intretinere pe o perioada de 5 ani, precum si o prima compensatorie pentru pierderea de venit prin impadurire, stabilita pe an si pe ha, pentru o perioada de 15 ani;

§Autoritati publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru infiintarea plantatiei. Daca terenul agricol destinat impaduririi este concesionat de o persoana fizica sau juridica, primele pentru intretinerea plantatiei si cele compensatorii, prevazutela alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.

Exemple de solicitanti eligibili care primesc sprijin prin aceasta masura:

§Dupa statutul juridic:

§  Persoanele fizice (inclusiv persoane fizice autorizate);

§  Persoanele juridice;

§  Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice;

§Dupa activitatea desfasurata:

§  Fermieri;

§  Alti detinatori de teren agricol.

Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceastamasura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze caveniturile din agriculturareprezintacel putin 25% din veniturile totale si catimpul destinat muncii in agriculturareprezintacel putin 25% din timpul de muncatotal efectuat.

2. Terenurile agricole

Solicitantul trebuie sa faca dovada detinerii de teren agricol eligibil pentru impadurire.

Terenul agricol eligibil destinat impaduririi trebuie sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in urma cu cel putin 2 ani, iar pentru acest teren safi fost respectate in aceasta perioada, Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC).

Pajistile naturale permanente sunt eligibile doar dacasunt afectate de fenomene de degradare a solului, iar stadiul de degradare se constataconform legislatiei in vigoare, respectiv HG 786/1993, rezultând din fisa perimetrului de ameliorare.

3. Lucrarile de impadurire

Plantatiile forestiere trebuie safie constituite, in functie de zona geografica (câmpie, deal, munte), din speciile prezentate in ghidul solicitantului.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Prin Masura 221 se acorda sprijin public nerambursabil de 70% din costurile standard calculate in fisa masurii, iar pentru impaduririle efectuate in zonele defavorizate si siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard. Mai multe detalii privind modalitatile de calculare a sprijinului nerambursabil se regasesc in Ghidul Solicitantului.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT:

Conform ANUNTULUI DE LANSARE A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR, depunerea proiectelor se realizeaza intre 2-30 decembrie 2011.

 INFORMATII SUPLIMENTARE:  http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2101&lang=RO