Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri

TITLUL PROGRAMULUI: POS CCE AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; 3.3. Sustinerea e-economiei; 3.3.1. Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:  Cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si ofera sprijin pentru deciziile managementului

SOLICITANTI ELIGIBILI: IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie

ACTVITATI ELIGIBILE:

1. Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:

§ Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Intreprinderii);

§  Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management);

§  Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;

§  Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

2. Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului

3. Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului

4. Achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.)

5. Achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.

6. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta - activitate obligatorie

7. Informare si publicitate pentru proiect - activitate obligatorie

8. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei - activitate obligatorie

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI: 1.200.000 lei, valoarea minima a finan?arii acordate fiind de 45.000 lei

RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%): variabila, func?ie de tipul de cheltuiala, tipul de intreprindere si zona de implementare a proiectului

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepând cu 5 octombrie 2011 ora 9,00 si se va incheia in 30 martie 2012 ora 16,30.

Inregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea on-line, solicitantii trebuie sa depuna dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru aceasta operatiune.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/222