Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

 

TITLUL PROGRAMULUI: POS CCE AXA PRIORITARA 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare; 2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare – dezvoltare si inovare;2.3.1.Sprijin pentru start-up si spin-off inovative

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:producerea de produse si/sau servicii noi sau substantial imbunatatite in vederea comercializarii, pornind de la un rezultat obtinut din activitatea de cercetare-dezvoltare, a aplicarii unui brevet sau a altei forme de proprietate industriala (model, desen, model de utilitate, marca, topografii de produse semiconductoare).

Prin proiectele finantate se urmareste crearea (spin-off-uri) si dezvoltarea (start-up-uri) de firme inovative.

SOLICITANTI ELIGIBILI: Companii de tipul: start-up si spin-off.

Start-up-urilesunt microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati. Start-up-urile care vor fi finantate in cadrul acestei operatiuni sunt considerate inovative daca prin proiectul propus  introduc pe piata un produs (bun sau serviciu) nou sau substantial imbunatatit.  Proiectul propus trebuie sa porneasca de la un rezultat de cercetare, de la un brevet sau de la alt drept de proprietate industriala.

Spin-off-urilesunt firme care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat  obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii de drept public de cercetare (institut de cercetare sau universitate).

ACTVITATI ELIGIBILE:

1. Crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru spin-off);

2. Activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;

3. Achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: management, asistenta tehnologica, transfer tehnologic, instruire, utilizarea standardelor; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala;

4. Achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;

5. Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii/ know-howului/ dreptului de proprietate industriala;

6. Activitati legate de informarea beneficiarilor: achizitonarea de publicatii, abonamente si asigurarea accesului la baze de date;

7. Activitati de informare si publicitate privind proiectul.

 

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI: maxim 750.000 lei. Pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier valoarea totala a a asistentei financiare nerambursabile este de maxim 380.000 lei. Grantul nu va depasi, la data semnarii contractului de finantare, echivalentul in lei a sumei de 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cu exceptia agentilor economici din sectorul transporturilor, pentru care valoarea totala a grantului nu poate depasi (la data semnarii contractului de finantare) echivalentul in lei a 100.000 Euro.

RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%): maxim 90%

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: cerere deschisa de proiecte cu depunere continua

INFORMATII SUPLIMENTARE:

http://fonduristructurale.ancs.ro/ro/node/node/nid/1703