Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijinirea dezvoltarii economice durabile

TITLU: Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile instituita prin HG nr. 1680/2008, cu modificarile si completarile ulterioare


OBIECTIVELE PROGRAMULUI: Dezvoltarea regionala prin stimularea realizarii de investitii si crearii de noi locuri de munca.


SOLICITANTI ELIGIBILI: IMM, intreprinderi mari

ACTVITATI ELIGIBILE: Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor care fac investitii in Romania si care se incadreaza in una din urmatoarele categorii:
- Realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 5 si 10 milioane euro, inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minim 50 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale;
- Realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 10 si 20 milioane euro, inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minim 100 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale;
- Realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 20 si 30 milioane euro, inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minim 200 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale;
- Realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste 30 milioane euro, echivalent in lei, si creeaza minim 300 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale.

Investitia initiala reprezinta o investitie in active fixe, corporale si necorporale, amplasate in acelasi perimetru, referitoare la:
- Infiintarea unei noi unitati;
- Extinderea unei unitati existente;
- Diversificarea productiei unei unitati pe noi piete de produse;
- Schimbarea fundamentala a procesului de productie a unei unitati existente.


VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI: 28,125 milioane euro


RATA DE COFINANTARE DIN PARTEA FINANTATORULUI (%):

- Pentru investitiile ale caror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea bruta a ajutorului de stat regional nu poate depasi 50% din costurile aferente investitiei initiale, sau din costurile salariale pe o perioada de 2 ani cu personalul nou angajat. Pentru investitiile sau locurile de munca realizate in regiunea 8 Bucuresti – Ilfov, intensitatea maxima a ajutorului de stat este de 40%.
- Pentru proiectele mari de investitii - ale caror costuri eligibile depasesc echivalentul in lei a 50 milioane euro - intensitatea bruta se calculeaza ajustandu-se plafonul regional.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: depunere continua, pana la epuizarea fondurilor.


INFORMATII SUPLIMENTARE: www.mfinante.ro, sectiunea Ajutor de stat HG nr. 1680/2008-SCHEMA IN DERULARE