Oportunitati de finantare


Lista finantari

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

NUME PROGRAM:Programului National de Dezvoltare Rurala( PNDR), Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic”,  Masura 141 ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

§Obiectiv generalconsta in cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranzitie, având in vedere faptul ca sectorul agricol si economia rurala sunt expuse presiunii concurentiale a pietei unice

§Obiectivele specificeale masurii se refera la:

§  Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi-subzistenta sa devina viabile economic;

§  Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si

§  Introducerea de noi produse.

§Obiectivele operationale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi-subzistenta pentru o mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie, prin:

§  stimularea spiritului antreprenorial;

§  diversificarea activitatilor si veniturilor.

Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil si are ca scop dezvoltarea exploatatiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale si animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor.

In cazul fermelor de semi-subzistenta, principiul finantarii nerambursabile este acela al acordarii unei sume fixe anuale, in vederea adaptarii acestora la conditiile pietii si transformarii in ferme comerciale.

BENEFICIARI  ELIGIBILI:

Beneficiarii eligibilipentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in vârsta de pâna la 62 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror Exploatatie agricola:

§are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE (Unitate de Dimensiune Economica);

§este situata pe teritoriul tarii;

§este inregistrata in Registrul unic de identificare /Registrul agricol;

§comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta.

Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

§individual si independent, ca persoane fizice autorizate;

§ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;

§ca membri ai unei intreprinderi familiale.

Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finantare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza si autorizeaza in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, pâna la data semnarii Deciziei de finantare cu APDRP.

Persoanele fizice autorizate in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 cu completarile si modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata.

Persoanele fizice autorizate in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, trebuie sa detina, pâna la data semnarii Deciziei de finantare, ca activitate principalauna din activitatile prevazute la capitolul „Agricultura din cod CAEN Rev. 2.”.

CONDITII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI:

Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani.

Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

§productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%;

si

§dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE.

O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 “Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul.

IMPORTANT! In cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite conditiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite.

Incepând cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii  141 care isi propun sa realizeze investitii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole. Astfel, solicitantii masurii 141 care isi propun si realizarea de investitii finantate prin masura 121, trebuie sa completeze Sectiunea A+B din Planului de afaceri, aferent masurii 141.

VALOAREA MAXIMA DIN PARTEA FINANTATORULUI:

Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50.000 EURO din care:

§ 40% - sprijin nerambursabil (sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20.000 Euro);

§ 60% - contributie privata;

Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu:

§10% - pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finantare

§ 10% - pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii);

§10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: „imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, „instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitilor in aceste doua tipuri de operatiuni;

§25%– pentru investitiile noi având drept scop protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE, numai pentru tinerii fermieri care prin natura investitiei depun proiect si in cadrul Masurii 112 „Modernizarea exploatatiilor agricole”.

In situatia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investitii prin masura 121, beneficiarul masurii 141 va completa si depune dosarul Cererii de finantare pentru masura 121 la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit de care apartine.

TERMEN LIMITA DEPUNERE PROIECT: cerere de proiecte cu depunere continua, depunerea proiectelor aferente Masurii 141 amanandu-se pentru inceputul anului 2012 - conform notei de amanare emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/masura141/Nota_amanare_sesiune_M141.pdf

INFORMATII SUPLIMENTARE: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2009&lang=RO